Instruktorzy

Kto może prowadzić treningi w stylu Seido karate?

Treningi prowadzą instruktorzy posiadający, zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, uprawnienia instruktora, legitymujący się Legitymacją Instruktora Rekreacji lub Instruktora Sportu ze specjalnością Seido Karate wydane przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie. Ponadto Kierownicy Ośrodków posiadają Licencje uprawniające do reprezentowania Seido Karate zgodnie z Ustawą o ochronie znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (godło i nazwa Seido są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP). Bez legitymacji instruktora i licencji nikt nie ma prawa powoływać się na organizację Seido Karate i nikt nie ma prawa prowadzić treningów w stylu SEIDO! 
Studenci Seido Karate, ich rodzice, dyrektorzy szkół wynajmujący sale gimnastyczne oraz inne uprawnione osoby mają obowiązek sprawdzić, czy osoby prowadzące treningi posiadają w/w dokumenty!