Juniorzy

Treningi dla młodzieży od 12 do 18 roku życia.

Treningi w grupach młodzieżowych to w aspekcie wychowawczym głównie przekaz wartości kodeksu samurajskiego. To szacunek do innych osób a szczególnie do osób starszych, to obowiązkowość, praca, odpowiedzialność i dyscyplina, honor, godność i poświęcenie. A więc kształtowanie cech osobowych wytyczających drogę życia ludzi o wysokich wartościach moralnych. W aspekcie technicznym to trening technik karate dopracowanych do perfekcji. Opanowanie sztuki walki SEIDO karate to droga długa, wymagająca czasu i wysiłku a także poświęcenia, samodyscypliny i chęci. Niemniej jednak, wyczerpujące treningi i w ich następstwie osiągane wyniki dają ogromną satysfakcję. Młodzież uczestniczy w wielu zgrupowaniach szkoleniowych i obozach, na których doskonali swoje umiejętności a także uczestniczy w zawodach sportowych różnej rangi, mogąc realizować swoje ambicje sportowe.