Egzaminy

W Seido karate obowiązują następujące stopnie wtajemniczenia: 

KYU:

  • 10 KYU - biały pas,
  • 9 KYU - biały pas z naszywką oznaczającą wyższy stopień zaawansowania, 
  • 8 KYU - niebieski pas,
  • 7 KYU - niebieski pas z naszywką,
  • 6 KYU - żółty pas,
  • 5 KYU - żółty pas z naszywką,
  • 4 KYU - zielony pas,
  • 3 KYU - zielony pas z naszywką,
  • 2 KYU - brązowy pas,
  • 1 KYU - brązowy pas z naszywką.

Egzaminy na stopnie do 4 KYU włącznie odbywają się w ośrodkach 2 razy w roku. Sesja zimowa - grudzień/styczeń i sesja letnia - kwiecień/maj. Egzaminy na stopnie 3, 2, 1 KYU - wyłącznie na zgrupowaniach lub obozach. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia egzaminów i nadawania stopni KYU jest przedstawiciel Seido w Polsce Kyoshi Bogdan Czapla. W szczególnych przypadkach Kyoshi ma prawo wyznaczyć w swoim zastępstwie innego egzaminatora i upoważnić go do przeprowadzenia egzaminu. Upoważnienie takie wydaje się na konkretny egzamin. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, osoby, które uzyskały promocję na wyższy stopień wtajemniczenia KYU w Seido Karate, otrzymują oryginalne certyfikaty z podpisem Kaicho T. Nakamury i wydane przez Centralne Honbu Seido w Nowym Jorku.

Osoba uzyskująca promocję na stopień mistrzowski DAN otrzymuje certyfikat i pas mistrzowski z wyhaftowanym w pisowni japońskiej swoim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą organizacji World Seido Karate Organization.

STOPNIE DZIECIĘCE:
Dzieci w wieku od 7 lat do 15 lat mogą zdobywać stopnie wtajemniczenia KYU podobnie jak młodzież powyżej 15-tego roku życia i osoby dorosłe a więc od 10 do 1 KYU. Wymagania egzaminacyjne dla dzieci nieco różnią się od wymagań egzaminacyjnych dla młodzieży starszej i osób dorosłych co zawarte jest w programie szkolenia przewidzianego dla dzieci. Dzieci otrzymują także oryginalne certyfikaty z podpisem Kaicho T. Nakamury. Stopnie dziecięce wyróżnia biały pasek biegnący pośrodku pasa na całej jego długości.

EGZAMINY WERYFIKUJĄCE:
Weryfikacja stopni nadanych przez inne niż SEIDO organizacje karate. Osoby posiadające stopnie wtajemniczenia KYU lub DAN nadane przez inne organizacje karate są zobowiązane do zweryfikowania posiadanych stopni w World Seido Karate Organization.