WSKO

World Seido Karate Organization zostało założone 15 października 1976 roku w Nowym Jorku. Założycielem stylu i światowej organizacji Seido Karate jest jeden z najwybitniejszych mistrzów karate Kaicho Tadashi Nakamura. Był on uczniem Sosai Masutatsu Oyamy i przez wiele lat praktykował Kyokushin Karate w Centralnym Honbu w Tokio wykazując się niezwykłym kunsztem w technikach i kumite. To właśnie T. Nakamura był szefem wyszkolenia w Honbu Kyokushin i to właśnie jemu Sosai M. Oyama powierzył utworzenie organizacji Kyokushin w USA. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w roku 1966 założył pierwsze dojo kyokushin. Organizacja szybko się rozrastała i już w 1971 powstało Kyokushin Kaikan North American Honbu. Na skutek różnicy zdań pomiędzy T. Nakamurą a Sosai Oyamą które dotyczyły między innymi wizji, rozwoju i roli karate w naszym życiu, T. Nakamura wraz z wieloma innymi mistrzami opuścił organizację Kyokushin i w 1976 roku powołał do życia swoją organizację karate i założył swój styl, który nazwał SEIDO. Popularność i uznanie Kaicho szybko rosła i to nie tylko w USA, tym bardziej, że był uznanym mistrzem jeszcze działając w strukturach Kyokushin. Tak więc także SEIDO zdobywało coraz większy prestiż w obu Amerykach a także na innych kontynentach. Swoją organizację Kaicho oparł głównie na instruktorach, którzy razem z nim odeszli z Kyokushin a więc na ludziach o wysokich kwalifikacjach i których darzył pełnym zaufaniem. Nowa wizja karate, nawiązanie do tradycji samurajskiej (z takiej to właśnie rodziny pochodzi Kaicho T. Nakamura), filozofia, perfekcyjna technika i skuteczność we wszechstronnej walce, szacunek, poświęcenie, wzajemna pomoc i zrozumienie - to tylko niektóre cechy charakteryzujące SEIDO Kaicho Tadashi Nakamury. Już na początku tworzenia nowej organizacji i nowego stylu, Kaicho postawił przed wszystkimi bardzo wysokie wymagania. Nie tylko pod względem technicznym ale także a może przede wszystkim postawił na cechy osobowe przyszłych instruktorów (branch chief), które byłyby zgodne z filozofią Mistrza. Zaangażowanie, ogromna praca nad sobą, poświęcenie i determinacja w zdobywaniu wiedzy karate, podążanie prostą ale trudną drogą wytyczoną przez Mistrza zarówno w dojo jak i w każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego też nominacje na kierowników SEIDO Dojo mogli otrzymać wyłącznie bezpośredni uczniowie Kaicho. Wieloletnie treningi w Honbu, liczne zgrupowania, obozy w których pobierali nauki przyszli instruktorzy, pozwoliły w ciągu tych wielu lat wykształcić wartościową kadrę instruktorów, którzy obecnie nauczają SEIDO w różnych zakątkach świata.

Na uwagę zasługuje fakt, że w całej trzydziestoletniej praktyce SEIDO, pomimo wielu starań instruktorów z innych organizacji karate, do World Seido Karate Organization nie przyjęto nikogo z zewnątrz! Całą swoją pracę Kaicho oparł wyłącznie na swoich wychowankach. Jest to gwarancją zachowania przekazu wszystkich aspektów związanych z drogą karate wytyczoną przez Mistrza, jest to gwarancją prestiżu i autorytetu organizacji. W Seido nie ma znaczenia ilość Dojo czy ilość ćwiczących. W Seido nie ma rozdawnictwa stopni i nie ma drogi na skróty. W SEIDO jest natomiast ogromna praca i to we wszystkich dziedzinach życia, pełne zaufanie do Mistrza, praktyka karate i nieustanne dążenie do wytyczonego celu. Tym bardziej ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem było dla nas zaakceptowanie i uznanie przez Kaicho Tadashi Nakamurę naszych osiągnięć i naszej postawy na drodze karate i przyjęcie nas do Światowej Organizacji Seido! Jesteśmy pierwsi i obecnie jedyni, którzy doznali tego zaszczytu!

O prestiżu organizacji świadczy wiele faktów, dowodów uznania z wielu środowisk sztuk walki, polityki i biznesu. W Centralnym Honbu w Nowym Jorku obok dzieci i młodzieży trenują przedstawiciele niemal wszystkich środowisk (lekarze, prawnicy, aktorzy, oficerowie policji i armii, biznesmeni, politycy itd.). W czerwcu 2006 r. odbyły się w NY uroczystości związane z obchodami 30 lecia istnienia Seido. List gratulacyjny z tej okazji otrzymaliśmy od ówczesnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Georga W. Busha.

W komitecie organizacyjnym są między innymi takie osobistości jak: 

Hillary Rodham Clinton - United States Senator,
George E. Pataki - Gubernator,
Michael R. Bloomberg - Prezydent miasta Nowy Jork,
Hiroyasu Ando - Ambassador Consul General.

Dzięki ogromnej pracy wszystkich osób związanych z SEIDO, stworzono organizację niezwykłą, dającą wszystkim praktykom SEIDO poczucie wielkiej wartości swojej pracy, prestiżu i autorytetu, bezpośredniego kontaktu z Mistrzem i jego nauką.


Seido to droga do poznania prawdziwej wartości karate.