Wadowice

Treningi:
Środy
Szkoła Podstawowa nr. 4 ul. Słowackiego 2
18.00 do 19.00 - grupy dziecięce , 
19.00 do 20.00 - grupy młodzieżowe i dorosłych

Piątki 
Zespół Szkół Publicznych / Dawna Szkoła Podstawowa nr. 1 / ul Sienkiewicza
18.00 do 19.00 - grupy dziecięce ,
od 19.00 do 21.00 - grupy młodzieżowe i osób dorosłych

tel. 602 526 568
www.seidowadowice.pl

Rafał Czapla