Raciechowice

Treningi:
Zespół Szkół nr 1,
Raciechowice 106.

Wtorki: 18:00
Piątki: 18:00

tel. 602 526 568
www.karatemyslenice.pl

Elżbieta Skawska