PFSK

Polska Federacja Seido Karate jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej zarejestrowanym w KRS i prowadzi swoją działalność zgodnie w wymogami obowiązującego w RP prawa. Na mocy pełnomocnictw i licencji udzielonych przez Prezydenta World Seido Karate Organization Kaicho Tadashi Nakamurę, przedstawicielem WSKO w Polsce jest Bogdan Czapla.
Nazwa, kanku i kanji są znakami zgłoszonymi w Urzędzie Patentowym RP i podlegają ochronie prawnej. Polska Federacja Seido Karate używa nazwy i znaków na podstawie licencji upoważnionego. 
Polska Federacja Seido Karate została powołana do realizacji celów statutowych w zakresie praktykowania karate.

Cele te realizowane są poprzez : 
- organizowanie szkolenia w ośrodkach Seido Karate (Dojo), 
- organizowanie szkoleń kadry na zgrupowaniach i obozach, 
- uczestnictwo w zgrupowaniach międzynarodowych, 
- organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych, 
- współpraca organizacyjna i szkoleniowa z Centralnym Honbu Seido, 
- współpraca z Seido Dojo w kraju i za granicą,
- realizacja innych zadań zgodnych ze Statutem i określonych przez Zarząd Federacji i Centralne Honbu.

Polska Federacja Seido Karate skupia wszystkie ośrodki Seido na terenie kraju. Ośrodkami tymi mogą być kluby sportowe, kluby uczniowskie, stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły karate działające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, inne działające zgodnie z obowiązującym w RP stanem prawnym.

Nadrzędnym celem jest praktyka Seido Karate zgodnie z wytycznymi i charakterystyką stylu Seido określonymi przez Kaicho T. Nakamurę. 
Praktyka ta to głównie:
- realizacja przekazu filozoficznego w nawiązaniu do tradycji i kultury Dalekiego Wschodu, 
- doskonalenie własnych osobowości, szacunek, praca, zaangażowanie, niesienie pomocy potrzebującym, kultura osobista,
- dążenie do osiągnięcia perfekcji technicznej Seido Karate.

W planach pracy Polskiej Federacji Seido Karate duży nacisk kładziemy na wyszkolenie techniczne. Poza treningami w Dojo są to także zgrupowania szkoleniowe, które zwykle odbywają się 3 razy w roku oraz letni obóz szkoleniowy. Jest to niezwykle istotne. Kadra instruktorska jest zobowiązana do jak najszybszego opanowania programu szkoleniowego. Ponieważ wychodzimy z założenia, że najlepszym sposobem poznania tajników Seido jest bezpośredni kontakt z Mistrzem, dlatego też corocznie odwiedza nas Nidaime Akira Nakamura - V-ce prezes WSKO. W 2006 roku odwiedził nas twórca systemu Seido - Kaicho Tadashi Nakamura.

W związku z licznymi pytaniami i zainteresowaniem praktykowaniem Seido, informujemy, że warunkiem niezbędnym aby otrzymać nominację na kierownika ośrodka, jest udział w szkoleniach i zgrupowaniu z Kaicho. 
Seido jest wszechstronnym systemem walki, zawierającym techniki i kombinacje niemal jak w pierwowzorze, kiedy to karate powstawało na Okinawie. Wiele systemów ukierunkowanych na rywalizację sportową odrzuciło mało przydatne w sporcie techniki a tym samym zubożyło ideę dla jakiej karate powstało. Seido natomiast jest kontynuatorem tej idei. To jest wytyczony cel i droga jaką mamy podążać aby cel ten osiągnąć. Seido nie odcina się oczywiście od rywalizacji sportowej, nie jest to jednak cel istotny w procesie praktyki tego stylu. Ponieważ w każdej grupie są osoby pragnące realizować swoje ambicje sportowe więc i oni muszą mieć możliwość realizacji swoich marzeń i ambicji. Dlatego również w SEIDO organizowane są zawody sportowe. Polska Federacja Seido Karate będzie w zakresie rywalizacji sportowej współpracowała z innymi organizacjami karate organizując i biorąc udział w turniejach zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Koszty uczestnictwa reprezentacji Polskiej Federacji Seido Karate w turniejach jest finansowany z funduszy Federacji.

Praktyka SEIDO, jak już wcześniej wspomnieliśmy, to nie tylko trening technik i przygotowanie do walki. Istotnym elementem jest sfera daleko wykraczająca poza zagadnienia techniczne. Seido na świecie cieszy się ogromnym prestiżem i uznaniem nie tylko przecież z powodu perfekcji w kumite ale także z powodu wizerunku jaki udało się wypracować Kaicho i instruktorom Seido. Mistrzowie i uczniowie Seido to ludzie o wysokiej kulturze, o wielkich wartościach moralnych, udzielający się w wielu dziedzinach życia, pomagający innym itd.

Kaicho Tadashi Nakamura prowadzi rozległą działalność charytatywną. W Honbu Dojo prowadzone są zajęcia dla osób z upośledzeniem wzroku, mowy, słuchu, ruchu. Niezwykle pouczającymi są treningi z takimi osobami. Troska i cierpliwość instruktorów, zaangażowanie i pogoda ducha w stosunku do uczniów, którzy pomimo swojej niesprawności także chcą podążać drogą karate jest trudna do opisania. Świadczy to o wyjątkowym podejściu ludzi SEIDO do misji jaką zdecydowali się pełnić. Fundacja założona przez Kaicho współpracuje z wieloma podobnymi organizacjami w USA, szpitalami, ośrodkami pomocy itp. SEIDO to nie sposób na wyzwolenie niekontrolowanej i prymitywnej siły, to nie sposób na nauczenie się bijatyki. SEIDO to organizacja dla ludzi o wysokiej moralności, godności i honoru. Zrobimy wszystko co tylko możliwe, aby SEIDO KARATE w Polsce kojarzyło się tylko z pozytywnymi cechami. Polska Federacja Seido Karate pragnie włączyć się w działalność charytatywną w Polsce, dlatego też będziemy udzielać wszelkiej możliwej pomocy wszędzie tam gdzie będzie ona potrzebna.

Szerzej o zagadnieniach dotyczących idei powstania i praktyki Seido zawarliśmy w działach omawiających sylwetkę Mistrza, historię Seido, filozofię i szkolenie w poszczególnych grupach wiekowych. Patrz "Szkolenie" Zainteresowani SEIDO mogą się z nami kontaktować po przez 
e-mail: seido@seidopoland.com