Jun Shihan

- 1976 - Bogdan Czapla rozpoczyna treningi Kyokushin karate w Ognisku TKKF "Samuraj" w Bielsku Białej.
- 1978 - po zmianie miejsca zamieszkania powołuje w Wadowicach Ognisko TKKF "ZEN" Kyokushin karate. 
- 1980 - uzyskuje uprawnienia instruktora sportu Kyokushin karate.
- 1980 - Ognisko TKKF "ZEN" w Wadowicach otwiera swoje oddziały Kyokushin na Podbeskidziu w miejscowościach: Andrychów, Sucha Beskidzka, Kalwaria i Kęty. Ośrodek Kyokushin w Wadowicach kierowany przez B. Czaplę staje się jednym z prężniej działających ośrodków karate Kyokushin na południu Polski.
- Od 1980 organizowane są liczne turnieje okręgowe oraz coroczne ogólnopolskie turnieje Kyokushin pod nazwą "Puchar Beskidów" cieszące się dużą popularnością w środowisku Kyokushin karate. W turniejach tych biorą udział najwybitniejsi karateka tacy jak: K. Borowiec, Byczek, M. Drożdżowski, W. Rój, R. Kęska, M. Niedziułka, M. Zuziak, Ewa Zębala, Gwiżdż i wielu, wielu innych.
 
- poza turniejami organizowano liczne zgrupowania i obozy szkoleniowe.

- 1988 - w USA powstaje SEITEDO - założyciel Soke Edward Badiang, który nawiązuje z B. Czaplą pierwsze kontakty. 
- 1988 - B. Czapla wyjeżdża na zgrupowania szkoleniowe do Austrii. Tam poznaje systemy walki karate wzbogacone o techniki rzutów, dźwigni, walki bronią, full contact itd. co w tamtych czasach nie było praktykowane w Kyokushin w Polsce. Po powrocie wprowadza te elementy w swoim Dojo. 

- 1990 - międzynarodowe zgrupowanie szkoleniowe w Brennej. Głównym szkoleniowcem jest Dr. Jousef Linder, wówczas przedstawiciel International Okinawan Martial Arts Union Juko-Kai & Seidokan w Europie.
- 1990 - powstaje w Polsce przedstawicielstwo IOMAU. Reprezentami tej organizacji w Polsce zostaja: Dr. Krzysztof Kondratowicz, Ryszard Król i Bogdan Czapla. 

- Od czasu powołania IOMAU następuje cykl intensywnych szkoleń. B.Czapla wyjeżdża na liczne zgrupowania do Austrii, Niemiec, na Węgry. W Polsce zarówno w Bielsku i Wadowicach odbywa się cykl szkoleń z udziałem Dr. J. Lindera. Zakres szkoleń Juko-Kai & Seidokan obejmuje zagadnienia z karate, samoobrony, walki bronią (nóż, miecz, bo, i inne). 
 
- 1992 - na zaproszenie Hanshi J. Lindera, B. Czapla przebywa na szkoleniu w Moskwie. Szkolenie prowadzą: Dr. J. Linder oraz szkoleniowcy GRUPY ALFA.
 
- 1993 - pobyt w USA. Po powrocie i po uzyskaniu pełnomocnictw i licencji uprawniających do reprezentowania Seitedo w Polsce, Bogdan Czapla powołuje Polskie Centrum Seitedo Karate. W 1994 r. Soke Edward Badiang przebywa w Polsce prowadząc cykl szkoleń w Warszawie i w Wadowicach. 
 
- od 1994 - powstają kolejne ośrodki Seitedo na Podbeskidziu, na Śląsku i Zagłębiu, na Pomorzu i w Centralnej Polsce. Kierownikami ośrodków są głównie karateka Kyokushin.  - 1998 - Powstaje Polska Federacja Seitedo Karate jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. 
- Polska Federacja Seitedo Karate działając z upoważnienia Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu organizuje trzykrotnie kursy instruktorskie. Wszyscy instruktorzy Seitedo uzyskują uprawnienia instruktorów Seitedo Karate.
- Odbywa się wiele zgrupowań i zawodów sportowych. Reprezentacja Seitedo bierze udział w wielu turniejach międzynarodowych odnosząc wiele sukcesów (Dania, Niemcy, Węgry, Indie, Słowacja, Republika Czeska). Na turniejach w Polsce goszczą coraz liczniejsze reprezentacje międzynarodowe.
 
- Zawodnicy Seitedo z powodzeniem biorą udział w turniejach Taekwondo, Kick - boxing, oraz FullContact (Dania, Węgry, Indie). 
- W doskonaleniu walk Full Contact korzystaliśmy z pomocy znakomitych szkoleniowców m.inn. Cezarego Podrazy (kick boxing) i Zbigniewa Pietrzykowskiego (boks). 
 
- Od 1980 roku corocznie organizowane są letnie obozy szkoleniowe nad Bałtykiem (Pogorzelica, Świętouść, Mielno) oraz poza granicami Polski (Hiszpania, Grecja, Włochy) . W obozach bierze udział zwykle od 150 do 200 osób w różnym wieku. Na obozach, zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi Shihan B. Czapli przeprowadza się egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan.
 
Organizowane są także zgrupowania w trakcie roku szkoleniowego: 
 
- Utrzymujemy liczne kontakty z wieloma międzynarodowymi organizacjami karate w Europie, USA i Kanadzie, w Azji i Afryce Północnej. 
 
- Współpracujemy z wieloma organizacjami karate na świecie m.inn. z Shinzen Karate.
 
- Od lutego 2006 roku uzyskaliśmy członkostwo w World Seido Karate Organization, której prezydentem jest Kaicho Tadashi Nakamura 9 Dan. - Kwiecień 2006 roku - powstaje Polska Federacja Seido Karate. 
Przedstawicielem World Seido Karate Organization w Polsce jest Jun Shihan Bogdan Czapla 6 Dan.