Historia Seido w Polsce

2005 r.
Po długich staraniach dotyczących przystąpienia do World Seido Karate Organization dochodzi do pierwszego spotkania Shihan Bogdana Czapli i Sensei Rafała z Kaicho Tadashi Nakamura w Londynie / wrzesień 2005 r. / Podczas tego spotkania omówiono warunki i zasady członkostwa w Światowej Organizacji Seido . Kaicho wyznaczył Shihan Bogdanowi termin przyjazdu na szkolenie do Centralnego Honbu w NY U.S.A.

2006 r./ luty /
Trzytygodniowy pobyt Shihan Bogdana w Centralnym Honbu . Na zakończenie pobytu w wyniku egzaminu Kaicho Tadashi Nakamura nadaje Bogdanowi Czapla stopień 5 DAN , tytuł Kyoshi i nominację na Branch Chief – przedstawiciela Seido Karate w Polsce . Jednocześnie Kaicho Tadashi Nakamura i Kyoshi Bogdan Czapla podpisują kontrakt dotyczący członkostwa w Światowej Organizacji Seido .

2006 rok / czerwiec / -  Saiten
Kyoshi Bogdan Czapla i Senpai Rafał przebywają w Nowym Jorku i biorą udział w obchodach 30 lecia istnienia Seido . W trakcie tego pobytu odbywają się liczne szkolenia i spotkania .

2006 rok / październik /
Pierwsza wizyta Kaicho Tadashi Nakamura w Polsce . Wielkie i ważne wydarzenie dla wszystkich studentów Seido . Podczas tej wizyty , Kaicho przeprowadził treningi z grupą instruktorów i studentów , przeprowadził także egzaminy na stopnie DAN . Stopnie 3 DAN i tytuł Senpai uzyskali Rafał Czapla , Mirosław Banaś i Zbigniew Zając . Kaicho nadał także stopnie 2 i 1 DAN instruktorom Seido w Polsce . Podczas tego wydarzenia gościli w Polsce małżonka Kaicho pani Akemi Nakamura , Hanshi Martin Charles z małżonką oraz karateka z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch .

2007 rok . 
Reprezentacja Seido Karate Poland uczestniczy w Światowym Turnieju Seido Karate w m. Nagoja w Japonii . Senpai Konrad Nadrowski z Radomia zdobywa złoty medal w Kata, Sho Dan Marta Waliczek złoty medal w Kumite a Senpai Robert Lach srebrny medal w Kata.

Trwa intensywne szkolenie instruktorów. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych kolegów z innych krajów i doświadczenia te i zdobytą wiedzę przekazujemy naszym uczniom .Kyoshi Bogdan i Senpai Rafał podczas szkolenia w Dojo Jun Shihan Roger w Londynie – 2007 rok . 

W 2007 roku poraz pierwszy przybywa do Polski Nidaime Akira Nakamura , który prowadzi cykl szkoleń Seido . Na zakończenie szkolenia Nidaime przeprowadza egzaminy na stopnie Dan.

2008 rok

Jak co roku , odbywają się w Honbu w NY międzynarodowe zgrupowania i szkolenia , w których uczestniczą instruktorzy z wszystkich Seido Dojo rozsianych na całym świecie. W zgrupowaniach tych uczestniczą regularnie Kyoshi Bogdan i Senpai Rafał.  Jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń z kolegami z innych oddziałów z najdalszych zakątków świata.

2009 rok .

Kolejne wizyty w Honbu i kolejne szkolenia . Materiał szkoleniowy Seido jest bardzo obszerny a wiedza jaką przekazuje Kaicho jest nieoceniona... Instruktorzy Piotr Michulec i Jacek Spisak zdają egzaminy na 3 DAN . 

Kolejna wizyta Nidaime Akira Nakamura w Polsce . Po cyklu szkoleń studenci Seido przystępują do egzaminów na stopnie Dan i 1 KYU . Każda wizyta Nidaime to ciekawe przeżycie , wielka wartość szkoleniowa i niezwykle miłe spotkanie .

2010 rok.

Senpai Rafał przebywa w Centralnym Honbu , gdzie przystepuje do egzaminu na stopień 4 DAN . Stopień 4 DAN otrzymuje z rąk Kaicho Tadashi Nakamura i Nidaime Akira . Jest pierwszym z Polski, który otrzymuje tytuł Sensei.

Grupa instruktorów Jacek Spisak , Roman Kruszecki , Mirosław Banaś , Adam Kmiecik ,Robert Lach , Piotr Michulec przebywali na obozie letnim w USA.


2012 rok Luty


Kyoshi Bogdan Czapla i Sho Dan Władysław Franek przebywają w Honbu z okazji 70 urodzin Kaicho . W trakcie wizyty Sho Dan Władysław przystępuje do egzaminu na stopień 2 DAN .

2012 rok 
Grupa instruktorów przystępuje do egzaminów na stopnie 4 DAN . W wyniku zdanego egzaminu stopnie 4 DAN otrzymują : Sensei Roman Kruszecki , Sensei Piotr Michulec , Sensei Adam Kmiecik , Sensei Mirosław Banaś , Sensei Robert Lach , Sensei Konrad Nadrowski i Sensei Jacek Spisak .

2013 rok . Kwiecień

Kyoshi Bogdan , Sensei Rafał i Senpai Zbigniew Zając przebywają w Honbu z kolejną wizyta . Podczas pobytu biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez Kaicho i Nidaime . Na zakończenie pobytu Kyoshi Bogdan i Senpai Zbigniew przystępują do egzaminów . Kyoshi Bogdan otrzymuje promocje na stopien 6 DAN i otrzymuje tytuł Jun Shihan a Senpai Zbyszek otrzymuje promocję na 4 DAN i otrzymuje tytuł Sensei . 

W ramach swojej działalności Organizacja Seido w Polsce organizuje coroczne obozy wypoczynkowe na Bałtykiem liczne zgrupowania i zawody .